zmiana zasad funkcjonowania biura operatora projektu STOPSMOG w Żywcu

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie powiatu żywieckiego od dnia 20.10 2020 r.
następuje zmiana w Obsłudze Klientów w Biurze Operatora Projektu w Żywcu.

Obsługa w Biurze Operatora w Żywcu prowadzona będzie według następujących zasad:

  • wnioski o udzielenie grantu lub inne dokumenty, umieszczone w jednej koszulce lub zszyte, należy wrzucić do pojemnika znajdującego się w Biurze Operatora w Żywcu,
  • wizyta w Biurze Operatora jest na dzień dzisiejszy możliwa 5 dni w tygodniu, jednak każda wizyta musi zostać umówiona telefonicznie,
  • w biurze obowiązuje dezynfekcja rąk,
  • osoby wchodzące do biura proszone są o zakładanie maseczki,
  • biuro może obsługiwać jednocześnie maksymalnie 2 osoby zamieszkujące ze sobą, w innym przypadku,
  • w biurze może przebywać maksymalnie 1 osoba, pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na zewnątrz, przed wejściem do biura,