Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji

Uchwałą nr XIV/85/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przyjęło regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) i realizacji zadania w ramach projektu pn. “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji publikujemy poniżej: