Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji, umowa grantowa, pozostałe dokumenty

Uchwałą nr XIV/85/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przyjęło regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) i realizacji zadania w ramach projektu pn. “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji publikujemy poniżej:

Uchwała Zgromadzenia XIV_85_2020 w sprawie przyjęcia regulaminu … z dn. 10.08.2020

Uchwała Zgromadzenia XV_89_2020 w sprawie przyjęcia regulaminu … aktualizacja 18.09.2020

Uchwała Zgromadzenia XVI_99_2020 w sprawie przyjęcia regulaminu … aktualizacja 30.11.2020

Pobierz i wypełnij załączniki niezbędne do podpisania umowy o powierzenie grantu :

Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe(WORD) / Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 2.1 Oferta cenowa (WORD) / Załącznik nr 2 Oferta cenowa (PDF) przy jednej stawce VAT

Załącznik nr 2.2 Oferta cenowa (WORD) / Załącznik nr 2.2 Oferta cenowa (PDF) przy dwóch stawkach VAT

Załącznik nr 3.1 Kosztorys ofertowy uproszczony (EXCEL) / Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy uproszczony (PDF)

Załącznik nr 3.2 Kosztorys ofertowy uproszczony (EXCEL) / Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy uproszczony (PDF) (przy zwiększonej instalacji fotowoltaicznej)

Załącznik nr 4 Protokół wyboru wykonawcy – oświadczenie (WORD) / Załącznik nr 4 Protokół wyboru wykonawcy – oświadczenie (PDF)

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. prowadzonej działalności gospodarczej (PDF)

Załącznik nr 6 Wzór umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą (WORD) / Załącznik nr 6 Wzór umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą (PDF)

Dokumenty niezbędne do rozliczenia grantu:

Protokół likwidacji kotła (WORD) / Protokół likwidacji kotła (PDF)

Zawiadomienie o zakończeniu robót (WORD) / Zawiadomienie o zakończeniu robót (PDF)

Protokół odbioru końcowego (WORD) / Protokół odbioru końcowego (PDF)

Lista kontrolna dla kotła gazowego, na biomasę, pieca elektrycznego WORD / PDF

Lista kontrolna dla budowy, modernizacji kominów spalinowych i wentylacyjnych WORD / PDF

Lista kontrolna dla pompy ciepła C.O. WORD / PDF

Lista kontrolna dla pompy ciepła C.W.U. WORD / PDF

Lista kontrolna dla pompy ciepła gruntowa C.O. WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji fotowoltaicznej WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji gazowej WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji solarnej WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji wiatrowej WORD / PDF

Dokumenty do wypłaty grantu:

Wniosek o wypłatę grantu WORD /PDF

Oświadczenia do wniosku o wypłatę grantu WORD / PDF

Oświadczenie dotyczące kosztów niekwalifikowalnych do wniosku o wypłatę grantu WORD / PDF

Przeczytaj wszystkie niezbędne informacje o realizacji inwestycji tutaj

Pytania i odpowiedzi dostępne tutaj