Pytania i odpowiedzi

1. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach wyłącznie w przypadku wymiany lub modernizacji źródła ciepła.

2. Jakie są możliwe koszty do sfinansowania?

Przykładowe koszty możliwe do sfinansowania:

a) demontaż pieca węglowego,

b) demontaż instalcjii CO,

c) zamurowanie przewodu kominowego,

d) wkład kominowy wraz z montażem,

e) kocioł gazowy wraz z montażem,

f) piec akumulacyjny,

g) promiennik podczerwieni,

h) inne urządzenia grzewcze zgodne z regulaminem konkursu wraz z montażem,

i) systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

j) instalacja gazowa na potrzeby CO,

k) instalacja elektryczna na potrzeby ogrzewania,

l) ogrzewanie podłogowe,

m) pozostałe koszty zmiany systemu ogrzewania,

n) instalacja ciepłej wody użytkowej,

o) instalacja solarna,

p) instalacja wiatrowa,

r) instalacja kogeneracyjna w modernizowanych energetycznie budynkach (OZE),

s) budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej (OZE).