O projekcie

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w dniu 8 listopada 2019 r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinasowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG.

W ramach podpisanej umowy Związek uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 324 848,50 zł (wartość całkowita projektu: 15 078 797,90 zł) na realizację 434 inwestycji na terenie 11 gmin (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasto Żywiec), w tym:

·     dostawę i montaż pieca gazowego – 222 szt.,

·     dostawę i montaż kotłowni biomasowych – 173 szt.,

·     dostawę i montaż pieca elektrycznego – 3 szt.,

·     modernizację komina wentylacyjnego i spalinowego – 241 szt.,

·     budowę/rozbudowę/modernizację instalacji gazowej/budowa przydomowych zbiorników na gaz – 200 szt.,

·     modernizację instalacji elektrycznej – 3 szt.,

·     modernizację instalacji c.o. – 280 szt.,

·     modernizację instalacji c.w.u. – 402 szt.,

·     budowę systemu wentylacji z rekuperacją – 12 szt.,

·     instalacje fotowoltaiczne – 144 szt.,

·     instalacje solarne – 39 szt.,

·     instalacje wiatrowe – 1 szt.,

·     pompa ciepła gruntowa – 18 szt.,

·     pompa ciepła powietrzna c.o. – 18 szt.,

·     pompa ciepła powietrzna na c.w.u. – 79 szt.

Dofinansowanie przyznane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020: OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, PODDZIAŁANIE 4.3.4. Numer wniosku: WND-RPSL.04.03.04–24–0435/18–004.