Nowy obowiązek – zgłaszanie nowych źródeł ciepła w ciągu 14 dni od uruchomienia

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wchodzi w życie obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanych do ogrzewania paliw. 

Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli/zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych i ma on być realizowany poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.  Należy tego dokonać w formie elektronicznej (przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu) poprzez wypełnienie deklaracji w aplikacji ZONE na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://zone.gunb.gov.pl/  lub składając wypełnioną deklarację w urzędzie gminy.Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy obiektów mają czas 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących lub 14 dni w przypadku budynków nowo powstałych i budynków, w których nastąpiło uruchomienie nowego źródła po 1 lipca 2021 r. Wszelkie informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w linku https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq