Kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców / uczestników Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG z terenu Gminy Gilowice

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców / uczestników Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG z terenu Gminy Gilowice zaplanowane jest 20 sierpnia 2020 roku (czwartek) na godzinę 13:00  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Urzędzie Gminy Gilowice

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

– przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk,

– osoby wchodzące na spotkanie mają obowiązek założenia maseczki i uczestnictwa w  spotkaniu w maseczce,

– każdą inwestycję może reprezentować 1 osoba,

– należy zachować odstęp 2 metrów podczas spotkania.