Instrukcja wyszukiwania, kopiowania i drukowania

Instrukcja wyszukiwania

 1. nacisnąć i przytrzymać kombinacje klawiszy “CTRL+A
 2. wpisać szukane słowo (np nazwisko, adres), nacisnąć “ENTER”

Instrukcja kopiowania

 1. Najechać kursorem myszy na arkusz.
 2. Zaznaczyć zawartość która planowana jest do przekopiowania, na przykład poprzez kombinacje klawiszy “CTRL+A“.
 3. Następnie na zaznaczonym tekście kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję “KOPIUJ”
 4. Dane wkleić na przykład do arkusza Excel

Instrukcja drukowania

 1. Najechać kursorem myszy na arkusz.
 2. Zaznaczyć zawartość dla której planowany jest wydruk, na przykład poprzez kombinacje klawiszy CTRL+A.
 3. Następnie na zaznaczonym tekście kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję drukuj
 4. Zalecany jest wybór druku poziomego
 5. Należy postępować według instrukcji na ekranie