Dokumenty

Przydatne dokumenty do pobrania z poniższych linków. Pozostałe dokumenty udostepniane będą w miarę postepu prac.

Deklaracja uczestnictwa (do pobrania w 3 różnych formatach: DOCX, DOC, PDF)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PDF

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie DOC

 

Załączniki nr 1  i 2 do deklaracji uczestnictwa (do pobrania w 3 różnych formatach: DOCX, DOC, PDF)

Załącznik nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie DOC

Załącznik nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie PDF

 

Załącznik nr 2 do deklaracji uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 do deklaracji uczestnictwa w projekcie DOC

Załącznik nr 2 do deklaracji uczestnictwa w projekcie PDF

 

Procedury realizacji projektu grantowego

Procedury realizacji projektu grantowego

Kryteria Oceny Projektu Grantowego