Dla wykonawcy

 

Zapraszamy do wpisu na listę wykonawców projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG

Ofertę można złożyć poprzez:

 1. formularz dostępny na stronie https://forms.gle/7NHz1pjHrKDqBV7Y6 
 2. wypełniając i wraz załącznikami wysłanie na adres zmge@kreatus.eu, a po jej sprawdzeniu wysłanie oryginału do biura projektu  
 3. składając ofertę w biurze projektu wraz z załącznikami.

Wzór oferty w wersji PDF: (pobierz tutaj) / wersja edytowalna:( pobierz tutaj )

Ponadto publikujemy propozycje  autoryzacji producenta która jest wymagana ze względu na konieczność udzielenia 5 letniej gwarancji. PDF (pobierz tutaj ) / wersja edytowalna DOC (pobierz tutaj

Przed wpisaniem na listę Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oferty podpisem kwalifikowanym lub opieczętowanie oferty i jej podpisanie podpisem własnoręcznym 

Lista wykonawców będzie na bieżąco aktualizowana, wpis nastąpi po sprawdzeniu firmy przez Operatora projektu oraz zatwierdzeniu  przez Związek Międzygminny ds. Ekologii 

O wpisie zostaniecie Państwo poinformowani poprzez adres email 

Pierwsze inwestycje prawdopodobnie rozpoczną się  końcem listopada 2020 roku, projekt zakończy się 30 września 2021 roku 

Firma wpisana do bazy jest zobowiązana do odpowiedzi na przesłane zapytania oraz do terminowej realizacji inwestycji. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów firma zostanie wykreślona z listy bez możliwości ponownego wpisania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu https://stopsmog.eu/storage/2020/08/Prezentacja-13.08.2020.pdf oraz regulaminem udzielania grantów https://stopsmog.eu/storage/2020/08/Regulamin-naboru-wnioskow_Niska-emisja_FINA%C5%81.pdf

Poniżej kilka cennych z Państwa punktu widzenia informacji  o projekcie w ramach których  firmy będą mogły zostać wykonawcami inwestycji, niemniej jest to ilość założona we wniosku, która może ulec zmianie.

W ramach podpisanej umowy Związek uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 324 848,50 zł (wartość całkowita projektu: 15 078 797,90 zł) na realizację 434 inwestycji na terenie 11 gmin (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasto Żywiec), w tym:

 • dostawę i montaż pieca gazowego – 222 szt.,
 • dostawę i montaż kotłowni biomasowych – 173 szt.,
 • dostawę i montaż pieca elektrycznego – 3 szt.,
 • modernizację komina wentylacyjnego i spalinowego – 241 szt.,
 • budowę/rozbudowę/modernizację instalacji gazowej/budowa przydomowych zbiorników na gaz – 200 szt.,
 • modernizację instalacji elektrycznej – 3 szt.,
 • modernizację instalacji c.o. – 280 szt.,
 • modernizację instalacji c.w.u. – 402 szt.,
 • budowę systemu wentylacji z rekuperacją – 12 szt.,
 • instalacje fotowoltaiczne – 144 szt.,
 • instalacje solarne – 39 szt.,
 • instalacje wiatrowe – 1 szt.,
 • pompa ciepła gruntowa – 18 szt.,
 • pompa ciepła powietrzna c.o. – 18 szt.,
 • pompa ciepła powietrzna na c.w.u. – 79 szt.